YOUR WISH IS MY COMMAND

Photographer: @austinbralynski 
Model: @gvkko