FUTURISTIC

Photographer @evgeniydobrusin 
Stylist: @glmv_ 
Makeup: @yulia_khudiakova 
Hair: @kostya_28 
Styling Assistant: @syremzha 
Models: @kolunya___ & @nnktb w/ @number_management