FULL FANTASY

Photographer: @heyrocco 
Model: @davidprada_

Slippage Magazine © 2019