FASHIONABLY LATE

Photographer: @austinbralynski 
Model: @moschino.cherry

Slippage Magazine © 2019